RATCH เดินเครื่องวินด์ฟาร์ม “ออสเตรเลีย” 226.8 เมกฯ เต็มพิกัด พร้อมรับรู้รายได้ทันที!

RATCH เดินเครื่องเครื่องวินด์ฟาร์ม "ออสเตรเลีย" 226.8 เมกฯ เต็มพิกัด พร้อมรับรู้รายได้ทันที!

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ขนาดกำลังการผลิตรวม 226.8 เมกะวัตต์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เริ่มเดินเครื่องเต็มพิกัดกำลังการผลิตแล้ว

โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวสองฉบับ คิดเป็นร้อยละ 79.6 ของกำลังการผลิตทั้งโครงการ ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy คิดเป็นร้อยละ 60 และกับ ALDI Foods Pty Ltd (บริษัทย่อยของ ALDI ซึ่งเป็นบริษัทซุปเปอร์มาร์เก็ตรำดับโลก) อีกร้อยละ 19.6 สำหรับพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับตลาดซื้อขายไฟฟ้าของเครือรัฐออสเตรเลีย

ทั้งนี้ปัจจุบันได้เริ่มซื้อขายไฟฟ้าครบทั้งสองสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเพื่อออกใบรับรองการเชื่อมต่อตามมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์ โดยบริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน)

คำค้น