TPIPP แย้มนลท.ทั้งใน-ตปท.พร้อมร่วมทุนโครงการ “จะนะ” เดินแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

TPIPP แย้มนลท.ทั้งใน-ตปท.พร้อมร่วมทุนโครงการ "จะนะ" เดินแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าแผนลงทุนโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) หรือ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความมั่นคงของประเทศในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้รูปแบบโครงการจะทำให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดทั้งทางบก-ทางทะเล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบาย CIRCULAR GREEN ECONOMY (BCG) และ ENVIRONMETAL SOCIAL AND GOVERNAANCE (ESG)

โดยปัจจุบัน TPIPP ได้รับการติดต่อจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่แสดงเจตจำนงสนใจร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยแบ่งเป็นโครงการต่างๆดังนี้

สำหรับโครงการศูนย์พลังงานสะอาด ซึ่งบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Korea Gas Cooperation และบริษัท Korea Western Power จากรัฐบาลเกาหลี บริษัท Norinco International Cooperation Limited และ บริษัท China Datang Overseas Investment Company Limited จากรัฐบาลจีน และยังมีบริษัทเอกชนจากหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เดนมาร์ค และสเปน เป็นต้น ที่สนใจร่วมลงทุนในพลังงานสะอาด

สำหรับโครงการท่าเรือน้ำลึกและศูนย์กระจายสินค้า บริษัทได้ลงนาม MOU กับ บริษัท CRCC Malaysia BHD จากรัฐบาลจีน และได้รับการติดต่อแสดงความสนใจจากบริษัทเอกชนชั้นนำหลายประเทศ เช่น เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ เป็นต้น

ขณะที่โครงการ Smart City มีบริษัทที่แสดงความสนใจในตัวโครงการจากหลายประเทศ เช่น อังกฤษ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง เป็นต้น และมีบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยอีกด้วย และโครงการสวนอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนจากหลายประเทศที่แสดงความสนใจทั้งร่วมลงทุนพัฒนาสวนอุตสาหกรรม และตั้งโรงงานในสวนอุตสาหกรรมนี้ อาทิ ผู้แทนรัฐบาลฮ่องกง และ จีนเอกชน เบลเยี่ยม เยอรมัน และสเปน เป็นต้น พร้อมกับได้รับความสนใจจาก รัฐบาลนิวซีแลนด์เรื่องการทำประมง ปศุสัตว์ ยั่งยืนแบบสะอาด ทันสมัย

ทั้งนี้ หลังจากที่โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตได้เริ่มดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเกิดการจ้างงานราว 100,000-300,000 ตำแหน่ง ให้กับคนท้องถิ่นและคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักศึกษา เด็กจบใหม่ นายช่างเทคนิก วิศวกร หรือ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน กฎหมายภาษี นักบริหารการเงินการธนาคาร ธุรกิจอุตสาหกรรม นักวิศวกรโยธาเหมืองแร่ เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าเคมี อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรไบโอเทค ชีวอินทรีย์ (BIOCHEMISYRY) เภสัชกรรมชีวภาพทั้งของคนและสัตว์ (BIO PHARMCEUTICAL INDUSTRY)

อีกทั้งกลุ่มที่ชำนาญการในเรื่อง AR (augmented reality) AI (artificial intelligence) และด้านอื่นๆเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกลไฟฟ้า (MECHA TRONIC) ที่เกี่ยวกับการสร้างซ่อมหุ่นยนต์ และการบริการต่างๆที่ทันสมัย รวมถึงการแพทย์การพยาบาล ซึ่งล้วนเป็นบุคลากรที่จำเป็นสำหรับโครงการจะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตเป็นอย่างมาก

คำค้น