“รพ.รามคำแหง-สมิติเวช” แจ้งปิดรับตรวจโควิดชั่วคราว เหตุเตียงไม่พอ-ขาดแคลนน้ำยา

“รพ.รามคำแหง-สมิติเวช” แจ้งปิดรับตรวจโควิดชั่วคราว เหตุเตียงไม่พอ-ขาดแคลนน้ำยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 เม.ย. 2564) บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) หรือ RAM ประกาศผ่านหน้าเพจ “เฟซบุ๊ก” แจ้งปิดให้บริการตรวจโควิดชั่วคราว

โดยระบุว่า  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพฯ ประสบปัญหาขาดแคลนจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย

ทั้งนี้แม้โรงพยาบาลรามคำแหงได้มีการจัดโรงพยาบาลเฉพาะเพื่อรองรับผู้ป่วยตามคำสั่งของกระทรวงฯ แต่ก็ยังพบปัญหาจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ตรวจพบเชื้อ

ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องขอหยุดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนตรวจล่วงหน้าไว้แล้ว ทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับไป เพื่อยกเลิกการนัดหมาย และทำการนัดหมายใหม่ให้อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ
อย่างไรก็ตาม ทางโรงพยาบาลต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดให้บริการอีกครั้งจะรีบแจ้งให้ท่านทราบทันที

ขณะเดียวกันทางบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) หรือ SVH ประกาศผ่านหน้าเพจ “เฟซบุ๊ก”  เพื่อแจ้งของดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหากโรงพยาบาลพร้อมให้บริการจะแจ้งให้ทราบทันที

โดยระบุว่า เนื่องจากขณะนี้ มีผู้มาเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.สมิติเวช ศรีรครินทร์ เป็นจำนวนมาก ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำยาที่ใช้ในการตรวจเชื้อ ทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็น ต้องของดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นการชั่วคราว หากโรงพยาบาลมีความพร้อมเปิดให้บริการเมื่อไหร่ จะรีบแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย