สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AJ มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AJ มูลค่าสูงสุด 360 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AJ 2 20,000,000 360,000 18
UBIS 5 37,043,000 274,118 7.4
DELTA 1 500,000 189,500 379
BCH 1 5,400,000 86,400 16
HANA 2 1,300,600 78,035 60
AMATA 1 4,200,000 75,600 18
SFLEX 2 12,200,000 70,760 5.8
SCB
1 500,000 55,125 110.25
PTTEP 2 460,100 51,141 111.15
RS 1 2,000,000 50,000 25
SKR 2 8,000,000 49,450 6.18
BANPU 2 3,000,000 35,750 11.92
KCE 1 500,000 29,750 59.5
KBANK 1 207,100 29,657 143.2
CPF 1 1,000,000 29,500 29.5
S5013P2106D
3 24,500,000 25,288 1.03
BCP 1 1,000,000 25,000 25
TU 3 1,000,000 14,563 14.56
GLAND
1 4,000,000 9,520 2.38
SCC <XD>
2 20,000 8,140 407
SPCG 1 400,000 7,760 19.4
CBG 1 52,400 6,681 127.5
GLOBAL 1 305,900 6,577 21.5
CHG 1 2,000,000 6,274 3.14
GVREIT
1 500,000 5,300 10.6
VGI 3 726,600 4,832 6.65
SCGP 1 73,800 3,541 47.98
BAM
1 46,800 983 21
PTT 1 24,900 977 39.25
OR 1 31,100 964 31
PTTGC 1 15,400 955 62
BGRIM 1 20,400 903 44.25
U-W4 1 10,000,000 100 0.01
TGPRO 1 270,000 54 0.2