สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 14.51 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 14.51 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC 1 35,300 14,508 411
SAMART 1 1,000,000 9,350 9.35
THAI <NP, NC> 2 3,000,000 8,012 2.67
SCN
1 2,925,000 6,494 2.22