“ทริสฯ” คงเครดิต TISCO ที่ A- สะท้อนความสามารถทำกำไรสูง-เงินกองทุนแกร่ง

"ทริสฯ" คงอันดับเครดิต TISCO ที่ A- แนวโน้ม Stable สะท้อนความสามารถทำกำไรสูง-เงินกองทุนแกร่ง

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”

โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะเครดิตของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีการดำเนินกิจการ (Non-operating Holding Company – NOHC) ของกลุ่มทิสโก้ซึ่งมีบริษัทลูกหลักหลายรายเป็นผู้ดำเนินกิจการ เช่น ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งบริษัทลูกรายสำคัญอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนและธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับอันดับเครดิตของบริษัทต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารทิสโก้อยู่ 1 ขั้น เนื่องจากการที่บริษัทมีความด้อยสิทธิกว่าในเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรับเงินปันผลจากธนาคารทิสโก้ในสถานการณ์ที่ความกดดันได้อีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าธนาคารทิสโก้จะยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ตลอดจนรักษาคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างผลกำไรในระดับสูง และมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งต่อไปได้ แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งที่บริษัทลูกสำคัญรายอื่น ๆ ในกลุ่มทิสโก้จะยังคงสามารถสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัทต่อไปได้ด้วยอีกเช่นกัน

 

 

 

 

คำค้น