HSI Apr 21 มีโอกาสรีบาวด์ แนะนำ เก็งกำไร Call DW

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Apr 21) 22 เม.. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

เก็งกำไรรีบาวด์ Long Call

กรอบการเทรด 27,500 – 31,116 จุด

แนวต้าน 29,300 จุด

แนวรับ 28,450 / 28,150 จุด

Trailing Start 29,209 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Apr 21) กรอบการเทรดที่เริ่มชัดเจนโดยเฉพาะด่านต้านที่ยังไม่สามารถฝ่าได้ ทำให้ภาพแนวโน้มเริ่มดูไม่ดีมากนัก แต่ราคาที่ย่อพักตัวแรงเมื่อวาน วันนี้จึงมีโอกาสเกิดการรีบาวด์ตีกลับขึ้นได้ก่อน ย้ำ หากยังล้าง Downtrend สะสมไม่ได้ทั้งหมด ก็ยังคงต้องระมัดระวังความผันผวน ในระยะนี้ติดตามการเลือกทิศทางของราคาอย่างใกล้ชิด และควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดหากราคาเกิดแนวโน้มที่ชัดเจน

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: เก็งกำไรรีบาวด์ Long Call โดยใช้แนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอจนกว่าราคาเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นชัดเจน แล้วเก็งกำไร Long Call โดยใช้แนวรับ เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หากราคารีบาวด์ขึ้นไม่สามารถฝ่า Trailing Start ได้และเกิดการกลับตัวลงอีกครั้ง เก็งกำไร Long Put โดยใช้ด่านต้าน หรือ Trailing Start เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2105A 0.63 18.8 0.04
HSI28C2105B 0.21 22.6 0.02
HSI28C2105L 0.40 19.9 0.03

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2105A 0.94 13.6 0.05
HSI28P2105B 0.39 16.8 0.02
HSI28P2105C 0.16 18.4 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 21/04/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น