ผถห. SELIC เคาะปันผลหุ้น-เงินสด ขึ้น XD 29 เม.ย.นี้

ผถห. SELIC เคาะปันผลหุ้นอัตรา 3.2999 : 1-เงินสด 0.0454 บ./หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย.นี้

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ระบุว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการประชุมทุกวาระ และมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้น 3.2999:1 และเงินสด 0.0454 บ./หุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 30 เม.ย. 2564