PRAPAT เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ 7 พ.ค. 64 ผ่าน e-Meeting ลดเสี่ยง “โควิด-19”

PRAPAT เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ 7 พ.ค. 64 ผ่าน e-Meeting ลดเสี่ยง “โควิด-19”

นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่อ มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม 31 แห่ง

รวมถึงกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆ โดยครอบคลุมถึง “สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน” เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง

ทั้งนี้ บริษัท มีความห่วงใยในสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุม ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเลื่อนวันประชุม , เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 จากเดิมในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Hillcrest ชั้น 5 โรงแรม เดอะ ควอเตอร์ ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยเปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  ณ สำนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยยังคงใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามเดิมที่ได้กำหนดไว้ คือ วันที่ 8 มีนาคม 2564 และบริษัท ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น ที่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อย่างกระทันหัน

สำหรับคณะกรรมการบริษัท และผู้ประสานงานการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันประชุม ณ สำนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ

คำค้น