ขนทัพ 15 หุ้นปันผล จ่อขึ้น XD ชูยีลด์สูงสุดเกิน 6%

เปิดรายชื่อ 15 หุ้น จ่อขึ้น XD ศุกร์นี้ (30 เม.ย.) ชู MFC ยีลด์สูงสุดเกิน 6%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน (บจ.) ที่จะขึ้นเครื่องหมายไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2564 โดยหากนักลงทุนต้องการรับเงินปันผลจะต้องทำการซื้อหุ้นภายในวันนี้ ก่อนกำหนดขึ้น XD คือวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะบจ.ที่มีสภาพคล่อง มีการซื้อขายสม่ำเสมอ

โดยพบว่าหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงดังกล่าว เพื่อจ่ายเงินปันผลงวดปี 2563 มีทั้งหมด 17 บจ. ดังนี้

ทั้งนี้จะเห็นว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เป็นบจ.ที่ประกาศจ่ายปันผลในงวดดังกล่าวสูงที่สุด เมื่อคำนวณเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield) สูงเกิน 6.21% ขณะที่ผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ  148.10 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 130.45 ล้านบาท

ขณะที่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เป็นบจ.ที่ประกาศจ่ายปันผลในงวดดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 2 เมื่อคำนวณเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Yield)  5.39% ขณะที่ผลประกอบการประจำปี 2563 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 1,897.94 ล้านบาท

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น