“พาณิชย์” จี้โรงสกัดแสดงราคารับซื้อปาล์มให้ชัด! พร้อมยกระดับตรวจเครื่องชั่งนน.

“กระทรวงพาณิชย์” จี้โรงสกัด แสดงราคารับซื้อปาล์มชัด ตามราคาตลาดต่างประเทศ ยกระดับลุยตรวจเครื่องชั่งน้ำหากมีความผิดทั้งจำคุกและปรับ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดมาเลเซียที่มีการปรับสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยในเดือนมกราคม-เมษายน 2564 ราคาน้ำมันปาล์มดิบประเทศมาเลเซียอยู่ที่ 28.83, 29.59, 31.18 และ 34.84 บาท/กิโลกรัม (ตามลำดับ) ซึ่งแนวโน้มราคาน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียชี้ให้เห็นว่าเป็นไปในทิศทางบวก

อีกทั้งจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับทิศทางราคาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันไทยด้วยผลดังกล่าวทำให้กรมการค้าภายในจึงขอให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกตามอายุเพื่อให้ได้ปาล์มคุณภาพดี เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากจะสกัดได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดี และในส่วนของโรงสกัดขอให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและรับซื้อผลปาล์มในราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพปาล์มที่เกษตรกรนำมาขาย และสอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาด

นอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานชั่งตวงวัดเข้าสุ่มตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งน้ำหนัก หากพบว่ามีการดัดแปลงแก้ไขเครื่องชั่งน้ำหนักจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือกรณีที่ทำให้เครื่องชั่งมีน้ำหนักคลาดเคลื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท หรือกรณีที่พบว่าใช้เครื่องชั่งที่มีค่าน้ำหนักคลาดเคลื่อนเกินกว่าที่กำหนด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่พบว่ามีการกระทำใดๆ ที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คำค้น