สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOA มูลค่าสูงสุด 17.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TOA มูลค่าสูงสุด 17.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TOA 1 500,000 17,250 34.5
EA 1 44,000 3,028 68.82