TM ขยายธุรกิจรองรับสังคมผู้สูงอายุ จ่อเปิดรร.สร้างนักบริบาลป้อน “เนิร์สซิ่งโฮม”

"บมจ.เทคโนเมดิคัล" ขยายธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เปิดรร.สร้างอาชีพนักบริบาล รองรับสังคมผู้สูงอายุ

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยที่มาเร็วกว่าการคาดการณ์ บริษัทจึงมีนโยบายเพิ่มบริการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร เพื่อต้องการให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เรียกว่า “ผู้บริบาล”  ให้มีคุณภาพด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพที่มีประสบการณ์ พร้อมกับการรังสรรค์สถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ดี มีระดับให้บริการแบบเนิร์สซิ่งโฮม สำหรับดูแลผู้สูงอายุในทุกสภาวะของร่างกาย ตั้งแต่ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหรือเรียกว่าติดเตียง ทั้งแบบไปกลับและค้างคืน

นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด สำหรับบริการดูแลผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดในสมองหรือจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทำงาน ที่ต้องการฟื้นฟู และทำกิจกรรมบำบัดเพิ่มสมรรถนะของร่างกายที่ดีขึ้น มีความแข็งแรงเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและครอบครัวมีความสุข

ด้าน นายแพทย์นพดล นพคุณ ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด หรือ TMNC เปิดเผยว่า บริษัทตั้งใจมุ่งมั่นจัดตั้งโรงเรียนเพื่อผลิตนักเรียนการบริบาลขึ้นเอง เพื่อทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงมีผู้บริบาลเพื่อปฏิบัติงานในเนิร์สซิ่งโฮมและมีจำนวนมากพอที่จะส่งไปให้บริการดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้านแบบโฮมแคร์ สำหรับโรงเรียนผลิตผู้บริบาลนั้น ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์มีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่สนใจเป็นนักบริบาลที่มีความรู้และมีคุณภาพ เพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีโรงเรียนที่ได้มาตรฐานรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และมีหลักสูตรเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยจะเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ ได้ทดลองหลักสูตรการเรียนการสอนผู้บริบาลผู้สูงอายุ 80 ชั่วโมง ต่อยอดให้ผู้บริบาลที่ผ่านหลักสูตร 420 ชั่วโมงมาแล้ว ซึ่งสอนโดยทีมแพทย์และพยาบาล จึงทำให้มีผู้บริบาลที่ผ่านการอบรมและเรียนในหลักสูตรดังกล่าวและขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถทำงานในหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ

คำค้น