ธนชาตประกันภัยพร้อมคณะผู้บริหารคว้ารางวัล ADMAN Award 2015

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัทเดนท์สุ พลัส จำกัด เอเจนซี่โฆษณา ร่วมกันรับ รางวัล Bronze ประเภท Direct Marketing Categories (Best Use Mailing : Flat & Dimensional Direct mail) จากเวทีประกวดสื่อโฆษณา ADMAN Award 2015

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาต ประกันภัย จำกัด (มหาชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัทเดนท์สุ พลัส จำกัด เอเจนซี่โฆษณา ร่วมกันรับ รางวัล Bronze ประเภท Direct Marketing Categories (Best Use Mailing : Flat & Dimensional Direct mail) จากเวทีประกวดสื่อโฆษณา ADMAN Award 2015

จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยซึ่งธนชาตประกันภัยร่วมกับเดนท์สุ พลัส ได้รับร่วมกันจากผลงานโฆษณาแคมเปญ “Happy Snack Bag” ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุถึงลูกถึงคุณ ธนชาต Happy PA for Child นอกจากนี้ แคมเปญ “Happy Snack Bag” ยังติดอันดับ Finalist ประเภท Media Ambient Categories จากการประกวด ADMAN Award 2015 และ รางวัล Shortlist : Media Categories จากเวทีประกวดสื่อโฆษณา SPIKES 2015 ในประเทศสิงคโปร์ด้วย