มาแล้ว! 6 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีให้ผลตอบแทนสูง-ราคายั่วใจ

สำรวจ 6 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สุดฮอต PE - P/BV ต่ำ แต่มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในช่วงนี้

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและคัดเลือกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานดีและให้ผลตอบแทนสูงเพื่อนำเสนอแก่นักลงทุน โดยมีแนวโน้มสูงที่หุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากการประมูล 4G คลื่นที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในกลุ่มดังกล่าวเป็นทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนของอุปกรณ์สื่อสาร, ผู้ขาย และผู้วางระบบต่างๆ สำหรับผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับการใช้งานผู้ใช้บริการให้ทันตามกำหนด ส่วนผู้ที่ไม่ชนะการประมูลก็ต้องมีการพัฒนาโครงข่ายของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นในครั้งนี้มี 3 ข้อด้วยกันคือ 1. อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) 2. อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (P/BV) ที่ต่ำกว่าตลาดฯ และ 3. อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่สูงกว่าตลาดฯ

โดยเทียบข้อมูล SET ณ วันที่ 15 ก.พ.59 ที่มีค่าเฉลี่ย P/E อยู่ที่ 21.91, P/BV อยู่ที่ 1.73 เท่า และ Yield อยู่ที่ 3.37% ตามลำดับ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากหุ้นในกลุ่มทั้งหมด 41 ตัว ซึ่งประกอบไปด้วยหมวดธุรกิจ 2 หมวด อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ทั้งนี้จากเกณฑ์ข้างต้นมีหุ้นที่เข้ามาติด 6 ตัวด้วยกัน อาทิ JAS, MSC, MFEC, HANA, SIM และ TWZ และหากสังเกตอีกด้านจะเห็นว่า JAS มีค่า P/E ต่ำสุด ส่วนหุ้น TWZ มีค่า P/BV ต่ำสุด ส่วน MFEC ยีลด์สูงสุด โดยหุ้นแต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้

 

อันดับ 1 คือ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 1.32 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.30 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.07%

อันดับ 2 คือ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 8.40 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.27 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.61%

อันดับ 3 คือ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 12.76 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.23 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 9.90%

อันดับ 4 คือ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 13.29 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.22 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.78%

อันดับ 5 คือ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 16.40 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 1.40 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.57%

อันดับ 6 คือ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ โดยหุ้นมีค่า P/E ณ วันที่ 15 ก.พ.59 อยู่ที่ 18.32 เท่า ส่วน P/BV อยู่ที่ 0.73 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.91%

 

อนึ่ง ค่าเฉลี่ย P/E เป็นตัวบอกมูลค่าของหุ้น ซึ่งหุ้นที่มี P/E ต่ำ นั้นคือหุ้นที่ยังมีราคาต่ำอยู่มาก เมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ส่วนหุ้นที่มี P/E สูง คือหุ้นที่มีราคาสูงเกินไป เมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าในการลงทุนในหุ้นที่มีค่า P/E สูง

ขณะเดียวกัน P/BV หมายถึงอัตราส่วนระหว่างราคาหุ้น (P) กับมูลค่าทางบัญชีของกิจการ (BV) ซึ่ง BV หรือ Book Value ทั้งนี้หุ้น P/BV ยิ่งต่ำจะยิ่งน่าสนใจ โดยตัวเลขมาตรฐานที่มักจะใช้เป็นฐานก็คือ 1 เท่า หากสามารถซื้อหุ้นที่มีค่า P/BV น้อยกว่า 1 ได้ก็หมายความว่านักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของ บริษัท

ส่วน Dividend Yield เป็นค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนปันผล ซึ่งคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลในอดีตในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถรับรองได้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะเหมือนเดิมในอนาคต

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่า นั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน