ธ.ก.ส.-ออมสิน ลุยอัดเงินกองทุนหมู่บ้านพร้อมยกระดับสถาบันการเงินในชุมชน

ธ.ก.ส.เร่งโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้าน พร้อมยกระดับสถาบันการเงินชุมชน ตั้งเป้า 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศภายในปี 60 ส่วนออมสินจ่ายเงินเข้ากองทุนหมู่บ้านไปแล้ว 2.1 หมื่นล้านบาท

นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านไปแล้วประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท รวมกว่า 2 หมื่นกองทุน จากวงเงินทั้งหมดจำนวน 3 หมื่นล้านบาท โดยในกองทุนที่มีศักยภาพธนาคารมีเป้าหมายจะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสามารถยกระดับกองทุนหมู่บ้านขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้แล้วกว่า 1,000 แห่ง ขณะที่ ธ.ก.ส.ตั้งเป้าจะยกระดับกองทุนหมู่บ้านขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนให้ได้ 3 หมื่นแห่งทั่วประเทศภายในปี 2560

ทั้งนี้ จะใช้สถาบันการเงินชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 3 แห่ง เป็นต้นแบบในการพัฒนา ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, สถาบันการเงินชุมชนสุขสำราญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยรายงานข่าวจากธนาคารออมสินระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเรื่องการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กองทุนที่มีผลการประเมินศักยภาพ และผ่านการดำเนินงานปี 2555 ในระดับปานกลาง (C) และระดับปรับปรุง (D) แต่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและผ่านการประเมินศักยภาพจาก สทบ.จนเป็นกองทุนระดับดีมาก (A) และระดับดี (B) สามารถให้การสนับสนุนสินเชื่อได้ ทั้งนี้จากผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2559 ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว 21,394.52 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งหมด 30,000 ล้านบาท จึงเหลือวงเงินให้สินเชื่อคงเหลืออีกประมาณ 8,605.48 ล้านบาท