SPI จับมือบริษัททัวร์ชั้นนำในมาเลเซีย เตรียมทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร

SPI จับมือ "MayFlower Group" บริษัททัวร์ในมาเลเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนทำธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI ร่วมมือกับ Mayflower Travel Group บริษัททัวร์ชั้นนำในมาเลเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทยขึ้นเพื่อให้บริการท่องเที่ยวครบวงจร ทั้งการจัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในประเทศไทย, การบริการจัดนำนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ ,การบริการจัดประชุมให้กับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ, การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับพนักงาน, การบริหารด้านการจัดประชุมนานาชาติ, การบริหารด้านการจัดงานแสดงสินค้า และการบริการจองโรงแรมที่พักในระดับ Premium เป็นต้น

นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะก่อตั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยมากขึ้น โดยบริษัทร่วมทุนจะให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว โดยใช้ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซียของ Mayflower Travel Group และประสบการณ์ตลาดในประเทศของเครือสหพัฒน์

คำค้น