บอร์ด QH ไฟเขียวขายที่ดินย่านบางใหญ่ให้ LH รับเงิน 11 ล้านบาท

บอร์ด QH ไฟเขียวขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างย่านบางใหญ่ (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 1-1-50 ไร่ (550 ตารางวา) ให้ LH รับเงิน 11 ล้านบาท

1 2 3 9