PTTEP เดินเครื่องผลิตก๊าซธรรมชาติ “แปลงเอช” ตั้งเป้าผลิต 270 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

PTTEP เดินเครื่องผลิตก๊าซธรรมชาติ “แปลงเอช” ในมาเลเซีย ตั้งแต่ 6 ก.พ.64 ตั้งเป้าผลิต 270 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

1 2 3 51