PTTEP ผนึก “เมอร์เมด ซับซี” ตั้งบ.ร่วมทุน “ซีเควสต์” ลุยพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการงานวิศวกรรม

PTTEP ผนึก "เมอร์เมด ซับซี" ตั้งบ.ร่วมทุน "ซีเควสต์" ลุยพัฒนาหุ่นยนต์ให้บริการงานวิศวกรรม

1 2 3 43