MFC ดีเดย์ขาย MRENEW-SSF เน้นออมเงิน-ลดหย่อนภาษี

MFC จัดกองทุน MRENEW-SSF ให้ประโยชน์ทั้งการออมและลดหย่อนภาษี เอาใจผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนของดีส่งท้ายปี เปิดขาย 22 พ.ย. นี้


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเพิ่มโอกาสลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี โดยออก กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม (MFC Renewable Energy Fund SSF) หรือ MRENEW-SSF ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะเริ่มเปิดจำหน่ายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่มีกำหนดอายุโครงการ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 1,000 บาท

โดย MRENEW-SSF เป็น share class ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากกองทุน MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที่ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คำนึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก

ทั้งนี้ ประกอบด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด  (Clean Transport) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อนึ่งกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5 globe Morningstar sustainability rating

“บลจ.MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารความมั่งคั่งที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนมากมายและนำเสนอประเภทการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนให้ครอบคลุมซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้ลงทุนในช่วงปลายปีที่กองทุน SSF และ RMF จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจาก MRENEW-SSF ที่เปิดใหม่นี้ บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีอีกหลายกองที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการลงทุนที่หลากหลาย” นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ MFC กล่าว

นอกจากกองทุน MRENEW-SSF บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการลงทุนทั้งกองทุน SSF อาทิ กองทุน MGFSSF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม่ำเสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund, กองทุน M-MIDSMALL-SSF: ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและเติบโตสูง และกองทุน MCHINASSF: ลงทุนในหุ้นจีน A Shares ที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี คุณภาพดี และ ณ ระดับมูลค่าที่เหมาะสม ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนที่ดีหลังเกษียณ MFC มีกองทุน RMF ที่ผลงานโดดเด่นให้เลือกลงทุนเช่นกัน ได้แก่กองทุน MGFRMF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม่ำเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

โดย MFC เข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ทุกกองทุนสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น MFC WEALTH ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ บลจ.MFC ได้แค่เพียง 100 บาท แถม MFC ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่าน MFC WEALTH ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

รวมถึงสิทธิพิเศษสุดสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF กับ.MFC ครบทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของรางวัลคือ หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 100 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

 

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Back to top button