ผู้ถือหน่วย WHART ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.7578 บ.

ผู้ถือหน่วย WHART ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ปี 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM วาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 และประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยปันผล 0.7578 บ./หน่วย


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ และ นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ WHAREM เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ WHART ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 ที่มีรายได้รวม 2,574.50 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 1,810.91 ล้านบาท โดยในปี 2564 WHART ประสบความสำเร็จจากการเข้าลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติม 3 โครงการ จากการเพิ่มทุนครั้งที่ 6  พื้นที่เช่าอาคารรวม 184,239 ตารางเมตร มูลค่ารวม 5,549.7 ล้านบาท บนทำเลยุทธศาตร์ด้านโลจิสติกส์

นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอัตราเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ทั้งปี 2564 อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 90 และยังสามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยในรูปเงินปันผลได้ในจำนวนที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมที่อัตรา 0.7578 บาทต่อหน่วย

Back to top button