รู้หรือไม่ “หนี้ครัวเรือนไทย” สูงถึง 91.3% ของ GDP แล้วคนไทยมีหนี้เสีย NPL อะไรมากที่สุด?

รู้หรือไม่ “หนี้ครัวเรือนไทย” สูงถึง 91.3% ของ GDP แล้วคนไทยมีหนี้เสีย NPL อะไรมากที่สุด?


Back to top button