IND รับจ้าง BAFS ออกแบบ-ก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่ากว่า 8 ลบ.

IND เซ็นสัญญารับงานออกแบบ-ก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร จาก BAFS  มูลค่า 8.14 ลบ. ระยะเวลาดำเนินการราว 258 วัน


บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ระบุว่า วันนี้ (15 มิ.ย.) บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาโครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2306) ขนาดความจุ 15,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ระบบที่เกี่ยวข้อง ณ สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันสุวรรณภูมิ จากผู้ว่าจ้างคือ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS มูลค่าสัญญาประมาณ 8,142,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 258 วัน

Back to top button