AWC แจงข่าวซื้อกิจการ SF ชี้ยังไม่มีข้อสรุป

AWC แจงข่าวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับซื้อกิจการ SF ชี้ยังไม่มีข้อสรุป


บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดเผยกรณีมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF นั้น บริษัทฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Back to top button