TU จับมือ “วีฟู้ดส์” ขยายธุรกิจอาหารทางเลือกจากพืช

TU จับมือ“วีฟู้ดส์” เดินหน้าขยายพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากพืช ร่วมเป็นหนึ่งการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพคนไทย และเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรที่ปลูกเห็ดแครง พร้อมเล็งสู่ตลาดต่างประเทศอนาคต


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯได้ลงนามกับ บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงทุนในธุรกิจ Plant-Based Food อาหารทางเลือกจากพืชร่วมกัน โดยมีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโปรตีนทางเลือกจากพืชร่วมกัน

โดยความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ของบริษัท วี ฟู้ดส์ด้วยเทคโนโลยีและฐานกำลังผลิตของไทยยูเนี่ยน ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนและวี ฟู้ดส์ยังเล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกันขยายตลาดไปยังช่องทางต่างๆ ที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TU เปิดเผยว่า ไทยยูเนี่ยนให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ซึ่งผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกนับเป็นหนึ่งในสินค้านวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยไทยยูเนี่ยนมีความยินดีที่ได้จับมือกับวี ฟู้ดส์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอาหารไปในแนวทางเดียวกับเรา และพร้อมเดินหน้าร่วมมือขยายความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจต่อไป

ขณะที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทวีฟู้ดส์ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกบริโภคอาหารที่มีความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสร่วมทำงานกับบริษัทไทยยูเนี่ยนในการพัฒนาตลาดโปรตีนทางเลือกจากพืช และอาหารทางเลือกจากพืชพร้อมทานจากประเทศไทยให้เติบโตและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

โดยปัจจุบัน บริษัท วี ฟู้ดส์ คือผู้นำตลาดข้าวโพดหวานพร้อมทานและน้ำนมข้าวโพดภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม” ด้วยยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมทานภายใต้แบรนด์เดียวกัน และผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก “More Meat”

ส่วนบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 132,402 ล้านบาท (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคเป็นสำคัญ  วี ฟู้ดส์ ได้มองเห็นเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อ สุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัท มอร์ฟู้ดส์ อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอัพที่ผลิตและจัดจำหน่ายโปรตีนจากพืช (Plant Based Protein) “More Meat”

โดยร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ลาบทอด ผลิตจากพืช” สินค้าอาหารพร้อมทานประเภทโปรตีนจากพืชที่ทำจาก เห็ดแครง ไม่ปรุงรส ไม่แต่งกลิ่น จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม” มุ่งเจาะตลาดคนรักสุขภาพ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เน้นรับประทานอาหารคลีน แพลนด์เบสไดเอท และอาหารเจ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อคนไทย รวมถึงการสร้างความยั่งยืน ทางรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรที่ปลูกเห็ดแครงในอีกทางหนึ่งด้วย

Back to top button