สาว “ยาคูลท์” หยุดส่งถึงบ้าน “กทม.-ปริมณฑล” ชั่วคราว ลดเสี่ยงโควิด!

"ยาคูลท์" ห่วงใยสุขภาพสาวยาคูลท์-ลูกค้า ประกาศหยุดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ถึงบ้าน ในพื้นที่ "กทม.-ปริมณฑล" ชั่วคราวตั้งแต่ 6 ก.ค.64 เป็นต้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ก.ค.) ทางเพจเฟสบุ๊ก Yakult Thailand  ระบุว่า เนื่องจากโรคโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ จนทำให้อัตราผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยที่ผ่านมาบริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และกำหนดมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของสาวยาคูลท์และพนักงานทุกคนอย่างสุดความสามารถ

อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความกังวลต่อสุขภาพของสาวยาคูลท์ และผู้บริโภคเป็นสำคัญ จึงขอยกระดับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ โดยทางบริษัทขอประกาศ “หยุดการจัดส่งนมเปรี้ยวยาคูลท์ จากสาวยาคูลท์ถึงผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้บริโภคในต่างจังหวัดที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรง สาวยาคูลท์ ยังคงบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคเช่นเดิม โดยสาวยาคูลท์จะปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถหาซื้อ “นมเปรี้ยวยาคูลท์” จากร้านค้าปลีกต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 1. Foodland 2.Villa Market 3. ห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall Group 4. UFM Fuji Super และ 5.Don DonDonki

Back to top button