NCL แจงกลุ่ม “พัวถาวรสกุล” ขายบิ๊กล็อต 198.40 ลบ. เพิ่มสภาพคล่อง

NCL แจง 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่ม “พัวถาวรสกุล” ขายบิ๊กล็อต 62 ล้านหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทั่วไป-กองทุนต่างประเทศ มูลค่า 198.40 ลบ. เสริมสภาพคล่อง ยันไม่กระทบการดำเนินงาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ก.ค.2564) มีรายงานการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ทั้งหมด 7 รายการ จำนวน 62,000,000 หุ้น มูลค่าซื้อขาย 198.40 ล้านบาท ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.20 บาท

ล่าสุด NCL ชี้แจงการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ว่า เกิดจากการขายหุ้นโดย นางสาวปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล และนางสาวยิ่งรัก พัวถาวรสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าการขายหุ้น ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นทั่วไป และกองทุนต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท

อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โครงสร้างการจัดการ การบริหารงาน และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

Back to top button