TRC รับทรัพย์ 155 ลบ. คว้างานวางท่อก๊าซ-ก่อสร้างสถานีควบคุมก๊าซ

TRC คว้างานวางท่อก๊าซ และก่อสร้างสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ ระยะเวลาโครงการจะอยู่ที่ 639 วัน


นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ TRC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทางบริษัทฯ ได้รับ Letter of Intent (“LOI”) สำหรับโครงการใหม่ ซึ่งมีชื่อโครงการ BAPT2 Combined Cycle Cogeneration Plant Project และ BAPT3 Combined CycleCogeneration Plant Project

โดยผู้จัดตั้งโครงการ ได้แก่ 1.บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จํากัด และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จํากัด

สำหรับลักษณะงาน จะเป็นงานวางท่อก๊าซ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 1 กิโลเมตร และก่อสร้างสถานีควบคุมและวัดปริมาตรก๊าซ 2 แห่ง โดยมีโรงงานอยู่ที่ จังหวัด อ่างทอง ซึ่งมีมูลค่างานอยู่ที่ 31.63 ล้านบาท และ 123.17 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการจะอยู่ที่ 639 วัน ขณะนี้ คาดการณ์ว่าจะลงนามสัญญาภายในเดือนสิงหาคม 2564

Back to top button