กกร.หั่น GDP “ไทย” ปีนี้เหลือโต 1.5% เซ่นพิษโควิด-มาตรการรัฐ

กกร.หั่น GDP “ไทย” ปีนี้ คาดเติบโตเพียง 0-1.5% เซ่นพิษโควิด-19 และมาตรการรัฐบาล


คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน หรือ กกร. ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็นขยายตัวได้ในกรอบ 0.0% ถึง 1.5% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ราว 0.5% ถึง 2% ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโควิด-19 และมาตรการเพิ่มเติมของรัฐบาล

ด้านการส่งออก กกร.ได้ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกในปี 2564 คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 8% ถึง 10% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตราว 5% ถึง 7%  เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีกว่าคาด ซึ่งภายใต้เงื่อนไขสามารถควบคุมการระบาดในกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้ และการฉีดวัคซีนให้แรงงานภายใต้ ม.33 ได้ทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2% ตามคาดการณ์เดิม

ทั้งนี้ กกร.มองว่า เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมากจากการระบาดระลอกใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อแนวโน้มส่งออกของไทยในระยะต่อไป

Back to top button