PTT-SCC ลุ้น “กกพ.” ไฟเขียวไลเซนส์ “Shipper” นำเข้า LNG สัปดาห์หน้า

กกพ. พิจารณาให้ใบอนุญาต "Shipper" บริษัทในเครือ PTT-SCC เป็นผู้นำเข้า LNG รายใหม่ภายในสัปดาห์หน้า เตรียมแบ่งสัดส่วนนำเข้า LNG งวดก.ค.-ธ.ค.64 จำนวน 4.8 แสนตัน


นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) เปิดเผยว่า  สัปดาห์หน้า กกพ. จะพิจารณาการให้ใบอนุญาตจัดหาและนำส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท. และกลุ่ม บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เพื่อให้สามารถนำเข้าได้ภายในปีนี้ แต่หากไม่นำเข้าในปีนี้ก็สามารถเริ่มนำเข้าในปี 2565

สำหรับความคืบหน้าการนำเข้าก๊าซ LNG กกพ.กำหนดปริมาณการนำเข้าในช่วงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 จำนวน 4.8 แสนตัน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หารือกับ Shipper รายใหม่ จำนวน 5 ราย ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ,บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO

ทั้งนี้ Shipper ทุกรายมีความสนใจที่จะนำเข้า LNG ซึ่ง กกพ.จะทำหนังสือไปยัง Shipper อย่างเป็นทางการเพื่อระบุถึงวันนำเข้าตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยให้ Shipper เป็นผู้เลือกเดือนในการนำเข้าเสนอกลับมา จากนั้น กกพ.จะบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เพื่อเริ่มดำเนินการนำเข้าจริงตามนโยบายปี 2564

อย่างไรก็ตาม หาก Shipper รายใหม่นำเข้าทั้งหมด ทางกลุ่มปตท.จะไม่สามารถนำเข้าในส่วนนี้ได้ เนื่องจากอาจส่งผลให้ปริมาณ LNG ล้นระบบ แต่หากผู้นำเข้ารายใหม่นำเข้ามาบางส่วน กลุ่ม ปตท.ก็จะต้องบริหารการนำเข้ามาเพิ่ม

“ในจำนวน 4.8 แสนตัน จะไม่รวมกับ ปตท. หรือ Shipper รายเก่า แต่หากราคา LNG สูง ทางผู้นำเข้ารายใหม่จะต้องเป็นผู้ประเมินเองว่ารับได้หรือไม่ หรืออาจจะมีการร่วมมือกันระหว่าง Shipper ในการนำเข้า เนื่องจากเป็นการเปิดเสรี” นายคมกฤช กล่าว

Back to top button