ตลท.ปรับชื่อ-นิยามหมวด “เหล็ก” ใหม่ “เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ” เริ่ม 19 ก.ค.นี้

ตลท.ปรับชื่อหมวด "เหล็ก" ใหม่เป็น "เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ" (STEEL AND METAL PRODUCT) ส่วนนิยามหมวดเป็น "ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างเหล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะที่มีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่"  เริ่ม 19 ก.ค.นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปรับชื่อหมวดธุรกิจ “เหล็ก (STEEL)” เป็น “เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ” (STEEL AND METAL PRODUCT) ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในหมวดธุรกิจดังกล่าวในปัจจุบันที่มีการขยายขอบเขตมากขึ้น

พร้อมปรับนิยามของหมวดธุรกิจเป็น “ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก โครงสร้างเหล็ก รวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะที่มีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่” การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การปรับชื่อและนิยามไม่กระทบการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน และไม่ส่งผลต่อการคำนวณค่าดัชนีราคา (Index) รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th

Back to top button