RBF เฮ! อย.ไฟเขียวปลูก “กัญชง” โกยรายได้ทันที Q4/64

RBF แจ้งข่าวดี! อย.อนุญาตปลูก “กัญชง” คาดเริ่มรับรู้รายได้ช่วงไตรมาส 4/64


นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทและ บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปแล้วนั้น

ล่าสุด อย.ได้ออกใบอนุญาติผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชงให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทสามารถปลูกพืชกัญชงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งผลผลิตจากการเพาะปลูกจะส่งเข้าโรงสกัด CBF – THC นำส่งเข้าโรงสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง และแปรรูปโดยกรรมวิธีอื่นๆ เพื่อจำหน่าย โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชน์ในไตรมาส 4/64

นอกจากนี้ อย.ยังออกใบอนุญาตสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงให้กับบริษัทย่อย ซึ่งจะสามารถดำเนินการสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง โดยนำผลผลิตที่ได้จากการสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนด โดยคาดว่าจะมีรายได้เชิงพาณิชน์ในไตรมาส 4/64

Back to top button