“วิริยะประกันภัย” โดดถือ XPG กว่า 9% ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่เบอร์ 4

“วิริยะประกันภัย” กระโดดเข้าถือหุ้น XPG จำนวน 268.92 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขึ้นแทนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 4


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็นสัดส่วน 9.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button