PRM ชู “ธุรกิจเรือ” แกร่ง! หนุนรายได้ครึ่งปีแรกโตตามเป้า

PRM ชู “ธุรกิจเรือ” แกร่ง! หนุนรายได้ครึ่งปีแรกโตตามเป้า คาดว่า “การสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียม” ดันครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง


นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM เปิดเผยว่า บริษัทคาดรายได้รวมในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจะทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จากจุดแข็งที่มีพอร์ตกองเรือที่มีความหลากหลายของประเภทเรือ จึงสามารถบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศ ที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการรักษาอัตราการใช้เรือให้อยู่ในระดับสูงเพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่าย Idle Cost ขณะเรือจอด

ขณะเดียวกัน PRM ยังรับรู้รายได้จากกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศที่ให้บริการเรือขนส่งขนาดใหญ่ (VLCC) ขนาดบรรทุกมากกว่า 300,000 DWT ที่เริ่มให้บริการแก่กลุ่มไทยออยล์ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ PRM ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกอีกด้วย

ขณะที่ครึ่งปีหลังยังมองว่ากลุ่มธุรกิจเรือ Offshore Support จะปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่มีกิจกรรมมากขึ้น

แม้ครึ่งปีแรกจะมีความผันผวนและความไม่นอนสูง จากปัจจัยการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเกิดจากทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจึงสามารถรับมือความเสี่ยงได้ดี โดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดอย่างทันท่วงที เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตตามแผนงานที่วางไว้” นายวิริทธิ์พล กล่าว

Back to top button