“สุชาติ บุญบรรเจิดศรี” ลาออกบอร์ด PYLON มีผลวันนี้!

“สุชาติ บุญบรรเจิดศรี” ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท PYLON มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการบริษัท ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

 

Back to top button