STI คว้างานปรึกษา-คุมก่อสร้างศูนย์ราชการ “ก.มหาดไทย” มูลค่า 142 ลบ.

STI รับทรัพย์ 142 ลบ. หลังคว้างานที่ปรึกษาบริหาร-คุมงานก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ “ก.มหาดไทย” ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มเดือน ก.ย.64


นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาเป็นที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่เป็นอาคาร 6 หลัง มีพื้นที่รวมประมาณ 215,000 ตารางเมตร ความสูงตั้งแต่ 14-21 ชั้น มีชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถยนต์ 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของส่วนราชการ 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมการปกครอง, กรมที่ดิน , กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และถือเป็นโครงการขนาดใหญ่

โดยมีมูลค่าโครงการก่อสร้างรวมสูงกว่า 5.57 พันล้านบาท และงานบริหารควบคุมก่อสร้างมูลค่า 142 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มเดือน ก.ย.64

Back to top button