ตลท.เตือนศึกษาข้อมูลซื้อขาย VI-WR-YCI หลังปล่อยเทรด 6-17 ส.ค.นี้ ก่อนเพิกถอน

ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น-ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหุ้น VI, WR และ YCI หลังเปิดเทรดหุ้น 6 - 17 ส.ค.64 ก่อนเพิกถอนออกตลาดฯ


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ VI, บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) หรือ WR และบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ YCI ก่อนเพิกถอน

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของ VI WR และ YCI เป็นระยะเวลา 7 วันทำการ ระหว่างวันที่ 6 – 17 สิงหาคม 2564 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นสามัญของ VI WR และ YCI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

Back to top button