ตลท.แขวน SP หุ้น PE บ่ายนี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q2/64

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวน SP หุ้น PE รอบการซื้อขายบ่ายนี้ เหตุผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงินไตรมาส 2/64


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PE โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 5 ส.ค.64 รอบบ่าย และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 6 ส.ค. 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

Back to top button