SPVI ไตรมาส 2 กำไรโต 45% รับรายได้พุ่ง หลังยอดขายแบรนด์ “Apple” เพิ่ม

SPVI ไตรมาส 2 กำไรโต 45% มาที่ 16.85 ลบ. จากปีก่อนกำไร 11.64 ลบ. รับรายได้พุ่ง หลังยอดขายแบรนด์ "Apple" เพิ่ม


บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการ 1,163.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 467.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.15 โดยเป็นการเติบโตจากยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ประกอบกับสัดส่วนยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Apple เพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤตกิรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปมีความต้องการใช้สินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บแล็ตเพื่อประกอบการเรียรและการทำงานมาขึ้น

Back to top button