“บลจ.บัวหลวง” ตัดขายหุ้น SCN กว่า 0.43% เหลือถือ 4.65%

“บลจ.บัวหลวง” ขายหุ้น SCN กว่า 0.4333% เหลือถือในพอร์ต 4.6581% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN โดย บลจ.บัวหลวง ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.4333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.6581% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

Back to top button