HSI Aug 21 กลยุทธ์ ถือ Call DW ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

ติดตามการเลือกทิศทางของราคาหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด ระยะสั้นยังลุ้นโอกาสกับการขึ้นรีบาวด์ เลือกฝั่ง Long Call


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Aug 21) 9 .. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call กรอบการเทรด 24,740 – 27,435 จุด

แนวต้าน 26,275 / 26,585 / 26,900 จุด แนวรับ 25,900 / 25,585 จุด

Trailing Start 27,325 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – AUG 21) ติดตามการเลือกทิศทางของราคาหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด ระยะสั้นยังลุ้นโอกาสกับการขึ้นรีบาวด์ เลือกฝั่ง Long Call แต่ภาพใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้แนวโน้มขาลงกดดัน ก่อนหน้าแรงกระทำทางฝั่งขายรุนแรงมากจนทำให้แนวโน้มเสีย ดังนั้น ทุกครั้งที่ราคารีบาวด์ขึ้น แล้วไปต่อไม่ไหว เกิดสัญญาณการกลับตัวลง ให้กลับมาหาจังหวะเน้น Long Put โดยเทรดด้วยความระมัดระวัง และควรบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเช่นเคย

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call (อยู่ในช่วงการเก็งกำไรรีบาวด์สั้น ๆ ก่อน) โดยใช้บริเวณแนวรับ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • รอจังหวะราคาย่อพักตัว เลือกเก็งกำไร Long Call (อยู่ในช่วงการเก็งกำไรรีบาวด์สั้น ๆ ก่อน) โดยใช้บริเวณแนวรับ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: รอจังหวะเก็งกำไร Long Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน หรือ Trailing Start ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW (Bullish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28C2109A 0.79 15.4 0.05
HSI28C2109C 0.23 20.7 0.02
HSI28C2109D 0.11 23.5 0.01
Put DW (Bearish view) Bid (THB) Eff. gearing(x) Sensitivity
HSI28P2108G 0.94 16.4 0.06
HSI28P2108H 0.44 19.5 0.03
HSI28P2109D 0.64 12.6 0.03
ข้อมูล ณ วันที่ 6/08/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button