IP ไตรมาส 2 กวาดกำไร 24.76 ลบ. โต 46% หลังรายได้ขายพุ่งกระฉูด

IP ไตรมาส 2 กวาดกำไร 24.76 ลบ. โต 46% จากปีก่อนกำไร 16.93 ลบ. หลังรายได้ขายพุ่งกระฉูด ส่วนงวด 6 เดือนแรกำไรโต 41%


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2564 มี ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานงวดไตรมาสดังกล่าวมีกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้รวม 198.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.01 จากไตรมาส 1/2563 โดยสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 194.08 กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.61 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.43 และกลุ่มผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยารักษาโรคเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

Back to top button