“เอกพันธ์ วนโกสุม” หั่นขายหุ้น KWM ออก 5.95% เหลือถือ 44.16%

“เอกพันธ์ วนโกสุม” ตัดขายหุ้น KWM ออก 5.9523% เหลือถือ 44.1666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM โดย นายเอกพันธ์ วนโกสุม ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.9523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 44.1666% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

Back to top button