“ครม.” ไฟเขียวคงแวต 7% ต่ออีก 2 ปี ถึง ก.ย.66

ครม.เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 10% เหลือ 7% ต่อไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.66


น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 10% เหลือ 7% ต่อไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64-30 ก.ย.66 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.64

ทั้งนี้ การขยายเวลาลดอัตราภาษีดังกล่าวนี้ จะไม่ส่งผลกระทบกับประมาณการรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2565 และ 2566 แต่อย่างใด

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ที่เสนอ ครม. พิจารณาในวันนี้ กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรได้ดำเนินมาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมกัน ดังนี้

  1. ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากรผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เงินหรือสภาพคล่องอยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น ซึ่งการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้อยู่ในมือประชาชนและผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจประมาณ 181,221 ล้านบาท ได้แก่

(1) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50 ภ.ง.ด.52 และภ.ง.ด.55) งบการเงิน และ Disclosure Form จากภายในวันที่ 3 ส.ค. – 22 ก.ย.64 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ก.ย. 64

(2) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2564 (ภ.ง.ด.51) จากภายในวันที่ 3 ส.ค. – 22 ก.ย.64 ออกไปเป็นภายในวันที่ 23 ก.ย.64

(3) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับปีภาษี 2564 (ภ.ง.ด.94) จากภายในวันที่ 8 ต.ค.64 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ธ.ค.64

(4) ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯ และชำระภาษี ภาษีเงินได้ หัก ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 และภ.ง.ด.54) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36) และภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) จากภายในวันที่ 7 หรือ 15 ของเดือนก.ย. – ธ.ค.64 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 ก.ย.64, 29 ต.ค.64, 30 พ.ย.64 และ 30 ธ.ค.64

  1. งดหรือลดเบี้ยปรับ สำหรับกรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการฯ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา หรือยื่นแบบแสดงรายการฯ ผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือนก.ย. – ธ.ค.64 ตามลำดับ โดยหากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่พ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ที่ได้ขยายออกไปข้างต้น จะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุด 2% เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่า 25% ของภาษีที่ต้องชำระ

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ลดค่าปรับทางอาญากรณีดังกล่าวให้เหลืออัตราต่ำสุด โดยหากมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ลดเหลือ 1 บาท หากมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ลดเหลือ 2 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากค่าปรับทางอาญาเป็นการเปรียบเทียบปรับแทนการฟ้องร้องดำเนินคดี จึงไม่อาจงดค่าปรับให้ได้”

Back to top button