SUSCO แจกปันผล 0.08 บ. ขึ้น XD 9 ก.ย.นี้

SUSCO เคาะจ่ายปันผล 0.08 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ย.นี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย. 2564


บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 9 ก.ย. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย. 2564

Back to top button