“ดีอีเอส” เตือนข่าวปลอม! “รพ.ศิริราช” รับ walk in ฉีดวัคซีนโควิด

“ดีอีเอส” เตือนข่าวปลอม! “รพ.ศิริราช” รับ walk in ฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาจองได้ เนื่องจาก รพ.ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วย walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ได้ ซึ่งทาง รพ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น


นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า ตามที่มีการแนะนำเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รพ.ศิริราช รับ walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหาจองได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

อีกทั้งในกรณีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่า บอกต่อสำหรับใครที่อยากฉีดวัคซีนโควิด-19 แต่หาจองไม่ได้ ให้ walk in ไปที่รพ.ศิริราช ได้ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราช ยังไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วย walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชจะพิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่มีนัดตรวจที่โรงพยาบาลเท่านั้น

ทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หากต้องการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติมจากข่าวประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th หรือโทร. 02 4197646 ต่อ 50 และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย รวมถึงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเอง จากกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422

 

 

Back to top button