EASTW เคาะปันผล 0.18 บ. ขึ้น XD 10 ก.ย.64

EASTW แจกปันผล 0.18 บ. ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 ก.ย.64 และกำหนดจ่าย 28 ก.ย.64


บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW เตรียมปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นเงินสด 0.18 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 10 ก.ย.64 และกำหนดจ่าย 28 ก.ย.64

Back to top button