“ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล” ซื้อบิ๊กล็อต SSP-W1 เฉียด 3 ล้านหน่วย จับตาแปลงสภาพพ.ย.นี้

“ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล” ผู้บริหาร SSP ซื้อบิ๊กล็อตวอร์แรนท์ เฉียด 3 ล้านหน่วย จับตาแปลงสภาพพ.ย.นี้


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ระบุว่า นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริษัท เข้าซื้อบิ๊กล็อตใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท ครั้งที่ 1 หรือ SSP-W1 จำนวน 2,937,163 หน่วย ในราคาเฉลี่ย 2.40 บาทต่อหน่วย ซึ่ง SSP-W1 มีกำหนดการแปลงสภาพในช่วงเดือนพ.ย.2564

Back to top button