TNR เดินหน้าลุยผลิต-ขายสินค้าพืชสมุนไพร รองรับธุรกิจขยายตัว

TNR ตั้ง “ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์” เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร รองรับธุรกิจขยายตัว ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ลบ.


บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยใช้ชื่อ บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอินซ์ จํากัด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็น 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ซึ่ง TNR ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100

 

Back to top button