IP ผนึก “อาร์บีเจ” วิจัย-ผลิตสินค้าสุขภาพผสมกัญชง-กัญชา

IP จับมือ “อาร์บีเจ” ร่วมวิจัย-ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพผสมสารสกัดกัญชง-กัญชา อาทิ ยาสมุนไพร โภชนบำบัด เวชสำอาง เป็นต้น โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง


บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 บริษัทฯได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท และบริษัท อาร์บีเจ จำกัด เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและต่อยอดผลิต ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิ ยาสมุนไพร โภชนบำบัด เวชสำอาง เป็นต้น และ อาร์บีเจจะเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายสารสกัดจากกัญชงและกัญชาให้กับบริษัท ซึ่งคู่สัญญามีความประสงค์ที่ดำเนินการร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

Back to top button